OD25410
가격문의(상세정보 참조)

MAXXI - 1단 파라솔

material : 나무 / 폴리에스터

size : W Ø200 / Ø250

          H 2M / 2.5M


OPEN 

AM 9:30 - PM 6:30


(주)인터에스아이디 ㅣ 대표자 : 홍상원
사업자등록번호 211-88-55587

TEL 02-517-0110, 1043 ㅣ FAX 02-517-1044
ADDRESS 서울특별시 강남구 학동로 158 율암빌딩 102호

               ( 지번주소 - 서울특별시 강남구 논현동 127-2)
E-MAIL intersid@daum.net

BANK ACCOUNT

입금계좌  기업은행 002-541-8086

             예금주 ㈜인터에스아이디